MARCA A X SOLIDARIA

MARCA O CADRO 106

 Grazas á subvención baixo a convocatoria BS623D da Xunta de Galicia puidemos desenvolver tres proxectos. Dous deles pertencen á liña III e un deles á liña I.

  • Da LIÑA III: Independizate e Programa Acende.
  • Da LIÑA I: Conciliamos educando no ART – EMOCIONAL.

Marca o cadro 106 e axúdanos a nós e a outras entidades sociais a desenvolver máis proxectos como estes.